[RasPi] i2c-tools

1. I2Cデバイス検出コマンド i2cdetect

1.1. 実行例

1.2. 引数

  • -y : 非対話モード (Disable interactive mode.)
  • 1 : バス i2c-1

 

2. I2Cデバイス診断コマンド i2cdump

2.1. 実行例

2.2. 引数

  • -y : 非対話モード (Disable interactive mode.)
  • 1 : バス i2c-1
  • 0x76 : I2Cアドレス 0x76 番地

 

Debian manpage